De Noord-Hollandse vissen verder op de kaart zetten Minimaliseren

Eind 2012 verscheen de Atlas van de Noord-Hollandse vissen. Dit boekwerk is tot stand gekomen dankzij door de inzet van een grote groep vrijwilligers en het beschikbaar stellen van visgegevens door verschillende organisaties. Het verschijnen van de provinciale atlas wil niet zeggen dat er in Noord-Holland niets meer te doen is, sommige gebieden zijn nog niet goed onderzocht of de waarnemingen raken verouderd. Door de aanleg van vispassages nemen de verspreidingsmogelijkheden voor vissen nog steeds toe.  De “nieuwe” soorten die zijn uitgezet of Nederland vanuit andere stroomgebieden bereiken lijken zich verder uit te breiden. Hoe staat het ervoor met de verspreiding van de Meerval en zit er misschien toch nog ergens grote modderkruiper in één van de Noord-Hollandse polders? Genoeg te onderzoeken dus! Of je nu met je hengel, schepnet, snorkel, zaklamp of duikflessen achter de vissen aan gaat, iedereen kan meedoen. De gegevens worden gebruikt voor het maken van een nieuwe Nederlandse Visatlas. spacer
Naar de landelijke atlassite Minimaliseren

spacer
dummy